สาเหตุแห่ง ส้วมเต็ม เร็ว

สาเหตุแห่ง ส้วมเต็ม เร็ว ส้วมเต็มเร็ว ถ้าไม่ใช่อุดตันจากขยะหรือสิ่งที่ขับถ่าย ก็มีมูลเหตุจาก รากฎการณ์ส้วมเต็มง่ายมีให้เห็นบ่อยๆ โดยเฉพาะบ้านที่มีสมาชิกมากหรือบ้านรุ่นเก่า ซึ่งเมื่อส้วมเต็มแล้วก็ต้องลำบากเรียกใช้บริการสูบส้วม ในบางบ้านส้วมจะเต็มบ่อย ต้องหมั่นสูบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนโดมิเนี่ยมหรืออพาร์ทเม้นท์ ส้วมมักเต็มเร็วและบางแห่งอาจส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ

สาเหตุแห่งส้วมเต็ม
– จำนวนคนใช้ส้วมมีมาก ทำให้น้ำและของเสียลงสู่ส้วม และส้วมระบายหรือซึ่มสู่พื้นผิวดินไม่ทันกับอัตราการใช้งาน
– บ่อรองรับน้ำเสียจากส้วมหรือบ่อเกรอะมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้รองรับน้ำเสียจากส้วมไม่ทัน จึงมีผลทำให้ส้วมเต็มเร็ว
– มีสิ่งอุดตันท่อส้วมหรือมีตะกอนตกค้างจำนวนมากเกินไป การใช้กระดาษชำระทิ้งลงในส้วมอาจส่งผลให้ส้วมเต็มได้ง่ายขึ้น
สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุแห่งส้วมเต็มง่าย ต้องหมั่นสูบส้วมอยู่เรื่อยๆ แต่ก็มีวิธีที่จะทำให้ส้วมไม่เต็มง่ายหรือในกรณีที่บางบ้านมีสมาชิกไม่มากก็ไม่จำเป็นต้องสูบส้วม เพราะส้วมจะไม่เต็มเลย ตราบใดที่มีการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่น/บำบัดน้ำเสีย เข้าไปย่อยสลาย การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นการเลียนแบบวิธีทางธรรมชาติ ตะกอนหรือสิ่งสกปรกเหล่านี้ส่วนมากจะย่อยสลายไม่หมดจึงเกิดตะกอนทับถมมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ส้วมเต็มง่าย การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเข้าไปย่อยสลายจึงเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดได้ดีที่สุด และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวม กล่าวคือช่วยรักษาคุณภาพน้ำที่ไหลออกสู่สาธารณะ เป็นการลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ถ้าบ้านทุกหลังคาเรือนทำได้ทุกรายก็จะมีผลทำให้สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำสาธารณะดีขึ้น น้ำไม่เสีย น้ำในคลองก็จะสะอาดสามารถนำกลับมาใช้สอยได้ การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนในบ้านเราต้องถือเป็นจิตสำนึกของแต่ละบ้าน ว่าต้องการบำบัดน้ำให้ดีก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะหรือว่าปล่อยออกไปโดยไม่สนใจอะไร ซึ่งจะต่างกันกับในประเทศที่เจริญแล้วบางประเทศที่เขามีกฎหมายบังคับใช้ให้ทุกบ้านต้องบำบัดน้ำเสียให้เรียบร้อยก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

ส้วมเต็มง่ายเกิดขึ้นบ่อยๆและมักจะติดตามมาด้วยปัญหากลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์จากส้วม ในบ้านบางหลังคาหนักไปกว่านั้นก็คือท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำ ซึ่งอาจจะรวมเอาอ่างล้างมือต่อเข้าไปกับท่อระบายน้ำทิ้งลงไปบ่อเกรอะ ( บ่อที่รับน้ำเสียต่อมาจากส้วม ) จึงทำให้เกิดกลิ่นก๊าซไข่เน่าลอยขึ้นมาตามท่อ ยิ่งในเวลาหน้าฤดูฝนจะได้กลิ่นชัดเจนมากที่สุด การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นและย่อยสลายของเสียเหล่านี้จึงเกิดประโยชน์สูงสุด ในบางรายเมื่อส้วมเต็มมักจะใช้สารเคมีโซดาไฟเทลงในส้วม ซึ่งจะมีผลทำให้สารเคมีเกิดการตกค้างและออกไปสู่สาธารณะได้
บ้านบางหลังราคาเป็นหลายสิบล้านบาท ซึ่งมีทั้งบ้านรุ่นใหม่และรุ่นเก่ามีปัญหา ส้วมเหม็น ห้องน้ำเหม็น ส่งกลิ่นก๊าซไข่เน่าลอยเข้าไปในบ้าน รบกวนสุขภาพจิตคนในบ้านและแขกที่มาเยี่ยมเยือน ซึ่งเป็นที่น่าละอาย การแก้ไขปัญนี้ก็ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก ใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นเทลงไปในท่อน้ำทิ้งและส้วมตามอัตราส่วน กลิ่นเน่าเหม็นก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว ส้วมก็จะไม่เต็มง่ายหรือไม่เต็มเลย เพราะตะกอนสิ่งสกปรกต่างๆถูกย่อยสลายเป็นอณุภาคเล็กๆไปแล้วและซึมเข้าสู่พื้นผิวดินหรือไหลออกไปสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปในตัวด้วย

1.น้ำใต้พิภพไหลเข้าบ่อส้วม

ทำไมน้ำใต้พิภพไหลเข้าบ่อส้วม(บ่อปูน)ทั้งที่ไม่เคยเป็น… ที่เคยประสบพบเห็นมาคือบ้านของตัวเองมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น หรือบริเวณใกล้ๆมีการสร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน เพิ่มขึ้น จึงมีการใช้น้ำมากขึ้น น้ำจึงอยู่ใต้ดินมากขึ้น ระดับน้ำก็สูงขึ้น ทำให้ไหลเข้าบ่อส้วมตามประสาของน้ำ ทดลองสิ่งที่ผมกล่าวมาว่าจริงไหม..ให้เปิดฝาบ่อส้วมดูก็ได้ครับจะพบปะน้ำเต็มบ่อ หรือให้ขุดดินข้างบ่อลงดู ขุดลงไปคร่าวๆ50cm ถ้าเจอน้ำแสดงว่าใช่ เมื่อเรียกรถดูดส้วมมาสูบ ก็จะได้แต่น้ำ และมองเห็นน้ำไหลซึมเข้าบ่อ.. ถ้าไม่ได้เข้าไปดูเขาดูดส้วมด้วยตัวเอง ก็ควรถามคนดูดส้วมดูนะครับว่าห้องสุขาราดไม่ลงเพาะอะไร..และจะขจัดปัญหาอย่างไรดี?

เมื่อเป็นเช่นที่กล่ามาแล้วจะแก้อย่างใด? การขจัดปัญหามีหลายวิธี แล้วแต่สถานที่ ต้องการแก้ไขนะครับ ท่านจะเรียกรถบริการบ่อยๆ ไม่คุ้ม ถ้าแก้ไขปัญหาถูกวิธีปัญหาเรื่องนี้ก็จะหมดไป

2.น้ำจากท่อน้ำทิ้งสาธารณะไหลย้อนเข้าบ่อส้วม เพราะวางบ่อส้วมต่ำกว่าระดับน้ำทิ้ง บ้านก่อสร้างใหม่ใช้ถังแช็คส้วมเต็มเร็ว ที่เคยพบจากผู้ซื้อที่โทรฯมาสอบถาม ส่วนมากจะเป็นส้วมที่วางท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับท่อน้ำทิ้งส่วนกลางหรือต่ำกว่าระดับน้ำท่วม เมื่อน้ำเยอะก็ไหลย้อนเข้าบ่อส้วมทำให้ส้วมเต็ม

มาดูวิธีแก้ส้วมเต็มเร็วที่ผมเคยใช้กับอาคารแฟลตดูนะครับ..มีดังนี้

1.แก้ไขปัญหาชั่วคราว ใช้ปั๊มไดโว่ ปั๊มน้ำออก ปั๊มนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละเขตพื้นที่และต้องปั๊มสม่ำเสมอ

2.ถ้าระดับน้ำที่ขังในบ่อส้วมสูงกว่าระดับน้ำท่อน้ำทิ้งนั้น ให้ท่านใช้ท่อขนาด 2″-3″ ต่อจากบ่อส้วมในระดับที่น้ำสามารถไหลออกได้มากที่สุด ถ้าวิธีนี้ซ่อมได้ก็จบ แต่ถ้าทำแล้วน้ำไม่ไหลออกไปเลย แสดงว่า ระดับน้ำเท่ากัน วิธีนี้ก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้

3.แก้โดยยกระดับฐานส้วมให้สูงขึ้น โดยให้ปลายท่อส้วมนั้นสูงกว่าระดับน้ำที่อยู่ในบ่อส้วมอย่างน้อย 15-30cm. ให้ปรึกษาช่างอีกที

4.ก่อสร้างส้วมใหม่ ถ้าไม่อาจแก้ไขได้ตามข้อ 2,3 (ขอให้แก้ไขได้นะครับ) ส้วมถังแซคที่กดราดน้ำไม่ลงนั้น การทิ้งช่วงใช้งานจะทำให้น้ำค่อยๆซึมลงหายไป เช่นพอทิ้งไว้หนึ่งวันก็ราดลงแต่ทำได้แค่ครั้งเดียว ครั้งต่อไปน้ำไม่ลง นั่นหมายความว่า ในท่อส้วมของท่านนั้นมีสิ่งอุดตัน แนะนำลองใช้