ผมร่วง

“ผมร่วง” ถ้าไม่ประสบกับตัวเองก็คงจะไม่รู้หรอกว่า อาการผมร่วงก่อนให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลเพียงใด เพราะเชื่อกันว่าผมร่วงมาก ๆ จะทำให้เป็นโรคหัวล้าน ที่จริงแล้ว เรื่องผมร่วงกับหัวล้านนั้น ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันเท่าใด คนเป็นโรคผมร่วงส่วนใหญ่ไม่ทำให้หัวล้าน และบางคนที่คิดว่าตนเองกำลังเป็นโรค ผมร่วงอยู่ก็ไม่ได้เป็นโรคผมร่วงจริง ลักษณะของผมร่วง ผมร่วงเป็นหย่อม ผมร่วงทั้งศีรษะ ผมร่วงเป็นหย่อม

ลักษณะนี้มักจะไม่ค่อยร่วงทั้งศีรษะ แต่จะคล้าย ๆ ผมแหว่ง อาจจะมีหย่อมหนึ่งหรือหลายหย่อม กลุ่มนี้สามารถสังเกตเห็นได้เร็ว เพราะว่าจะมีบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนศีรษะหายไป เกิดเป็นช่องว่าง มีสาเหตุมาจากหลาย ๆ กรณีดังนี้ 1. กลุ่มที่เกิดจากเชื้อราของหนังศีรษะ ส่วนมากมักพบในเด็กซึ่งอาจจะติดมาจากที่โรงเรียนหรือคนอื่นได้ รวมทั้งกรณีการใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น แปรง ฟรี เป็นต้น เพราะฉะนั้น คนที่มีเชื้อราบนหนังศีรษะก็สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้ ในผู้ใหญ่มักไม่ค่อยพบว่าเป็นเชื้อรา อาจจะเป็นเพราะหนังศีรษะมีความต้านทานต่อเชื้อรามากกว่า
กลุ่มนี้จะสังเกตอาการได้ง่าย เด็กจะเริ่มผมร่วงเป็นหย่อม ๆ และหนังศีรษะเป็นขุย ถ้าพบแพทย์มักจะขูดหนังศีรษะ หรือดึงเอาเส้นผมไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก็จะพบเชื้อรา หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นขี้กลากบนหนังศีรษะ ถ้าได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อราอย่างถูกต้องก็หายได้
ขี้กลากที่ศีรษะ การใช้ยาทาอย่างเดียวคงไม่หาย ไม่เหมือนขี้กลากตามตัวซึ่งรักษาง่ายกว่า ซื้อยาทาเองได้ ส่วนขี้กลากที่ศีรษะส่วนมาก จะต้องรับยา เพราะเชื้อเข้าไปในเส้นผม การทายาอย่างเดียวตัวยาไม่สามารถซึมเข้าไปได้ ส่วนมากจะต้องกินยาด้วย
การป้องกัน เชื้อรากลุ่มนี้จะมีอยู่ตามธรรมชาติ การป้องกันอาจทำได้โดยการรักษาความสะอาด ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน อย่างเด็กที่อยู่รวมกันมาก ๆ โดยขาดสุขลักษณะที่ดี จะมีการติดต่อกันได้ง่าย ส่วนมากมักพบในชุมชนที่มีฐานะยากจน เช่น ชุมชนแออัด กลุ่มชาวเขา บางทีไม่ได้สระผม เกิดการหมักหมม เป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราบนหนังศีรษะได้ แต่ถ้าหากว่ามีการดูแลสุขลักษณะได้ดี ส่วนมากก็มักจะไม่มีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth